FORMULARZ REKLAMACYJNY  

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________  Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________  Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___  Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___  Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __  Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________  *tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej  Data: __________________________________________________